Site Kullanım Şartları  
     
 

İleride sözkonusu şartları okumamış veya okumuş olup ta bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden Aysberg Basın Yayın San. Tic. Ltd. Şti.'nin ve/veya Aysberg Basın Yayın San. Tic. Ltd. Şti. Web Sitesi'nin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Aysberg Basın Yayın San. Tic. Ltd. Şti. 'nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Şu kadar ki; Aysberg Basın Yayın San. Tic. Ltd. Şti.Web Sitesi'ni ziyaret edenlerin, yorum platformlarına katılanların, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi'nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü, Aysberg Basın Yayın San. Tic. Ltd. Şti. logosunun, anasayfa ile alt bölüm bağlantılarının Aysberg Basın Yayın San. Tic. Ltd. Şti. dışı web sitelerinde kullanımı, web.posta, cep.net vb. hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından Aysberg Basın Yayın San. Tic. Ltd. Şti. sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, Internet'in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, Aysberg Basın Yayın San. Tic. Ltd. Şti.' nin hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler. 

Aysberg Basın Yayın San. Tic. Ltd. Şti., işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir. 

Aysberg Basın Yayın San. Tic. Ltd. Şti. web sitesi'nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde Aysberg Basın Yayın San. Tic. Ltd. Şti. tarafından garanti edilmemektedir. 

Aysberg Basın Yayın San. Tic. Ltd. Şti. web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Aysberg Basın Yayın San. Tic. Ltd. Şti.'nin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir. 

Aysberg Basın Yayın San. Tic. Ltd. Şti. web sitesine girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve Aysberg Basın Yayın San. Tic. Ltd. Şti.'ne ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı Aysberg Basın Yayın San. Tic. Ltd. Şti. tarafından beyan ve işbu Aysberg Basın Yayın San. Tic. Ltd. Şti. Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir. 

Yayınlanan İçerik'in kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yola açabileceği zararlardan dolayı Aysberg Basın Yayın San. Tic. Ltd. Şti. hiç bir şekilde sorumlu değildir. 

Bu yayın, Aysberg Basın Yayın San. Tic. Ltd. Şti.’nin izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. 

© 2019 Aysberg Basın Yayın San. Tic. Ltd. Şti.